1/1000 ÖLÇEKLİ ORHANGAZİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN REVİZYONU

31 MAYıS 2017

Orhangazi Belediye Meclisi’nin 03.11.2016 tarih ve 79 nolu Meclis kararıyla uygun bulunan 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyon Uygulama İmar Planı plan revizyonu Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.12.2016 tarih ve 2835 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Askı süreci içinde yapılan itirazlar   Orhangazi Belediye Meclisi’nin 06.04.2017 tarih ve 22 nolu Meclis kararıyla değerlendirilmiş olup, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.04.2017 tarih ve 1177 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Değişen kısımlar ve  Orhangazi Belediyesi Resmi internet sitesi, giriş katı panoları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde29.05.2017 - 28.06.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.