İMAR ASKI İLANI DUYURUSU

23 AğUSTOS 2017

Belediye Meclisi’nin 11.07.2017 tarih ve 56 nolu Meclis kararıyla uygun bulunan 670 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyon Uygulama İmar Planı plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.07.2017 tarih ve 2323 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 23.08.2017 -21.09.2017 tarihleri arasında otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.