ORHANGAZİ BELEDİYESİ DÜKKANLARIN İLANI

5 EKIM 2017

ORHANGAZİ BELEDİYESİ KİRALİK DÜKKÂNLARIN İLANI

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 29 yerin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. İhalesi 18.10.2017 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır
  3. - Amfi Tiyatro Market muhammen kira bedeli (1.550,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (558,00 TL) - Muradiye Mah. Bahçe Sok. Manav Dükkan muhammen kira bedeli (305,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (109,80 TL)

- Kapalı Pazar Yeri İşletmesi muhammen kira bedeli (335,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (120,60 TL)

- Belediye İş Hanı 3.Kat 32 Nolu Büro muhammen kira bedeli (150,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (54,00 TL)

- Belediye İş Hanı 3.Kat 33 Nolu Büro muhammen kira bedeli (150,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (54,00 TL)

- Hürriyet Mah.Klup Sok. WC muhammen kira bedeli (60,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (21,60 TL)

- Üreğil Mah.1 Nolu Dükkan muhammen kira bedeli (75,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (27,00 TL)

- Sölöz Mah. Çay Ocağı muhammen kira bedeli (405,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (145,80 TL)

- Sölöz Mah.4041 Parsel muhammen kira bedeli (1515,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (545,40 TL)

- Dutluca 1838 Parsel 2 Nolu Lojman muhammen kira bedeli (145,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (52,20 TL)

- Örnekköy Muhtarlık Binası Altı Dükkan muhammen kira bedeli (190,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (68,40 TL)

- Yeni Sölöz Cami Yanı 2 Nolu Lojman(Mesken 2) muhammen kira bedeli (135,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (48,60 TL)

- Yeni Sölöz Cami Yanı 2 Nolu Lojman(Mesken 1) muhammen kira bedeli (115,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (41,40 TL)

- Yeni Sölöz 1 Nolu Belediye Lojmanı muhammen kira bedeli (135,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (48,60 TL)

- Yeni Sölöz 2 Nolu Belediye Lojmanı muhammen kira bedeli (130,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (46,80 TL)

- Yeni Sölöz 3 Nolu Belediye Lojmanı muhammen kira bedeli (130,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (46,80 TL)

- Yeni Sölöz 4 Nolu Belediye Lojmanı muhammen kira bedeli (130,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (46,80 TL)

- Yeni Sölöz 5 Nolu Belediye Lojman muhammen kira bedeli (130,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (46,80 TL)

- Yeni Sölöz Belediye Lojmanı Altı Dükkan muhammen kira bedeli (120,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (43,20 TL)

- Cihanköy Yeni Muhtarlık Kahvehane muhammen kira bedeli (200,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (72,00 TL)

- Keramet 2457 Parsel 206m2 Muhtarlık Karşısı Kargil Kahve muhammen kira bedeli (850,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (306,00 TL)

- Keramet Kahve Yanı Dükkan muhammen kira bedeli (155,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (55,80 TL)

- Keramet Muhtarlık Binası Altı 1 Dükkan muhammen kira bedeli (90,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (32,40 TL)

- Keramet Muhtarlık Binası Altı 2 Dükkan muhammen kira bedeli (130,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (46,80 TL)

- Keramet Muhtarlık Binası Altı 3 Dükkan muhammen kira bedeli (155,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (55,80 TL)

- Keramet Muhtarlık Binası Altı 4 Dükkan muhammen kira bedeli (350,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (126,00 TL)

- Çakırlı 4/B Kahvehane muhammen kira bedeli (650,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (234,00 TL)

- Arapzade M.Olukdere Mev.1 Ada 2 Parsel (10.384m2 Arazi) muhammen kira bedeli (120,00 TL KDV Dahil )(Dönümü/Yıllık) %3’lük Geçici Teminatı (37,39 TL)

- Camikebir Mah. Terminal Yanı Ziraat Bankası ATM muhammen kira bedeli (640,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı (230,40 TL

  1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar; a) Geçici teminatı ödemek, b) İkametgâh sureti, c) Nüfus cüzdan sureti, d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı, e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  2. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  3. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.