ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

24 OCAK 2018

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 6 yerin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 07/02/2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. – Sölöz Mahallesi kıraathane muhammen kira bedeli (875,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (945,00 TL)

- Sölöz Mahallesi 8 nolu Dükkan muhammen kira bedeli  (175,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (189,00 TL)

- Üreğil Mahallesi 3 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (90,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (97,20 TL)

- Yeni Gürle159 Parsel, 11360 m² tarlanın muhammen kira bedeli  (2.272,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (204,48 TL)

-  Akharem 853 Parsel, 215 m² köy kahvesinin muhammen kira bedeli  (400,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (432,00 TL)

- Örnekköy Mahallesi Ilıpınar 118/1 A (45.000,00 m²) muhammen kira bedeli  (6.750,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (607,50 TL)

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Geçici teminatı ödemek,
 3. b) İkametgâh sureti,
 4. c) Nüfus cüzdan sureti,
 5. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 6. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.