ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

24 OCAK 2018

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 23 yerin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 07/02/2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. – 83 Ada 68 Parsel 6 nolu dükkan muhammen kira bedeli (500,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (180,00 TL)

- 83 Ada 68 parsel 7 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (500,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (180,00 TL)

- 83 Ada 68 Parsel 11 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (500,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (180,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 2 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

-  Sebze ve meyve hali 3 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 5 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 6 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 15 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 9 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 12 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Sebze ve meyve hali 13 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Otopark yanı 15/B nolu dükkan muhammen kira bedeli  (930,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (334,80 TL)

- Otopark yanı 15 nolu dükkan muhammen kira bedeli  (450,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (162,00 TL)

- Camikebir Mah. Eski Pazar aralığı iş yeri (Köfteci Şemsi) muhammen kira bedeli  (900,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (324,00 TL)

-Nostalji  Çay  Bahçesi  işyeri  muhammen  kira bedeli  (1500,00 TL KDV Dahil)  %3’lük Geçici Teminatı   (540,00 TL)

- Hürriyet Mahallesi Eski Sağlık Ocağı muhammen kira bedeli  (75,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (27,00 TL)

- Camikebir Mah.Garaj Sokak muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Rum.Göç.Dern.Üzeri Çay Ocağı muhammen kira bedeli  (375,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (135,00 TL)

- Orkent Çay Ocağı muhammen kira bedeli (700,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (252,00 TL)

- Tüp Depoları 1 nolu işyeri muhammen kira bedeli  (400,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (144,00 TL)

- Tüp Depoları 2 nolu işyeri muhammen kira bedeli  (325,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (117,00 TL)

- Tüp Depoları 5 nolu işyeri muhammen kira bedeli  (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel 9 nolu muhammen kira bedeli  (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Geçici teminatı ödemek,
 3. b) İkametgâh sureti,
 4. c) Nüfus cüzdan sureti,
 5. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 6. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.