DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

24 NISAN 2018

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 30 Adet yerin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. İhalesi 05.2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. - Tüp Depoları 2 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli(350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 3 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 4 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 5 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 6 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 8 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 9 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 10 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- Tüp Depoları 11 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (350.00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (126,00 TL)

- 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısı 4 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (550,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

- 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısı 5 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (550,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

- 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısı 8 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli  (550,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

- Otopark Yanı B blok No:23 Dükkanın muhammen kira bedeli  (550,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

- Otopark Yanı B blok No:25 Dükkanın muhammen kira bedeli  (550,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

- Cumhuriyet Alanı Taksi Durağının muhammen kira bedeli  (250,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (90,00 TL)

- Amfi Tiyatro Yanı Kafeteryanın muhammen kira bedeli  (1.500,00 TL KDV Dahil ) %3’lük Geçici Teminatı  (540,00 TL)

- Muradiye Mahallesi 80 Ada 110 Parsel nolu yerin muhammen kira bedeli (900,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (324,00 TL)

- LED Ekran Yerinin muhammen kira bedeli (1.100,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (396,00 TL)

- Orkent Perşembe Pazarı 3 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (705,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (253,80 TL)

- Sosyal Tesisler 7 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (350,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (126,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 3 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 4 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 5 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 12 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 13 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı 17 Nolu Dükkanın muhammen kira bedeli (550,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (198,00 TL)

- Kapalı Pazaryeri A Blok 2. Normal Kat 49 Nolu Büronun muhammen kira bedeli (85,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (30,60 TL)

- Kapalı Pazaryeri Şantiye Odasının muhammen kira bedeli (260,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (93,60 TL)

- Kapalı Pazaryeri İşletmesi muhammen kira bedeli (420,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (151,20 TL)

- Muradiye Mahallesi Su Deposu Yanı muhammen kira bedeli (410,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (147,60 TL)

İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;

  1. a) Geçici teminatı ödemek,
  2. b) İkametgâh sureti,
  3. c) Nüfus cüzdan sureti,
  4. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
  5. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 
  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.