ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

5 TEMMUZ 2018

ORHANGAZİ BELEDİYESİ’NDEN

  

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İznik Gölü kıyısında Tozkoparan Korusu’nun bir kısmındaki, Nadır Çamlıkta, Yeniköy Mahallesi ve diğer tüm mahallelerimize ait bulunan çam ağaçlarında yetişen çam kozalaklarının, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 1. İhalesi 18/07/2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 1. İlçemiz İznik Gölü kıyısında Tozkoparan Korusu’nun bir kısmındaki, Nadır Çamlıkta, Yeniköy Mahallesi ve diğer tüm mahallelerimize ait bulunan çam ağaçlarında yetişen çam kozalaklarının muhammen satış bedeli (2,500,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (75,00 TL)
 2. İhale sonunda ihale bedelinin tamamı Belediye veznelerine veya banka hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
 3. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 4. a) Geçici teminatı ödemek,
 5. b) İkametgâh sureti,
 6. c) Nüfus cüzdan sureti,
 7. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 8. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. 
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.