ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

6 TEMMUZ 2018

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

  

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 8 işyerinin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açıkİhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. 
 1. İhalesi 18/07/2018 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır. 
 1. a) Muradiye Mahallesi Yalova Caddesi Umumi WC muhammen kirabedeli(215,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (232,20 TL)
 2. b) Yenisölöz Mahallesi Belediye Binası Altı Boş Büro muhammen kirabedeli(100,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (108,00 TL)
 3. c) Narlıca Mahallesi Belediye Hizmet Binası Altı 2 Nolu Dükkan (26 m² ) Atatürk Caddesi muhammen kirabedeli(250,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (270,00 TL)
 4. d) Çakırlı Mahallesi 3/D nolu işyeri muhammen kirabedeli(250,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (270,00 TL)
 5. e) Karsak Mahallesi Muhtarlık Karşısı Kahvehanemuhammen kirabedeli(200,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (216,00 TL)
 6. f) Üreğil Mahallesi 2152 Parsel, 100,00 m² avlulu ahşap ev muhammen kirabedeli(100,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (108,00 TL)
 7. g) Örnekköy Mahallesi 106 Ada, 14 Parsel 6.590 m² tarla muhammen kirabedeli(Yıllık 2.000,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (180,00 TL)
 8. h) Sölöz mahallesi 56,58,60 nolu dükkanlar (birleştirilmiş dükkan) muhammen kirabedeli(250,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı (270,00 TL)
 9. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 10. a) Geçici teminatı ödemek,
 11. b) İkametgâh sureti,
 12. c) Nüfus cüzdan sureti,
 13. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 14. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. 
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.