ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

18 EYLüL 2018

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
  1. Bu husustaki ihale 09.2018 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantıodasında yapılacaktır.
  1. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

S.NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Keramet  Mahallesi

0/1199

Zeytinlik

4.600,00 m²

460.000,00 TL

13.800,00 TL

 


4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
  1. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.
  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.