İMAR MÜDÜRLÜĞÜ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

23 EKIM 2018

Ekte bulunan imar planları ve plan değişiklikleri 24.10.2018 - 22.11.2018 tarihleri arasında askıda ilan edilmiştir.