ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

14 OCAK 2019

 ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 10 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 
  1. Bu husustaki ihale 23/01/2019 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  1. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

S.NO

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL

 

CİNSİ

 

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Yeniköy Mahallesi

875/1

Arsa

540,66 m²

162.198,00 TL

4.865,94 TL

2.

Yeniköy Mahallesi

876/2

Arsa

568,44 m²

170.532,00 TL

5.115,96 TL

3.

Yeniköy Mahallesi

882/1

Arsa

4.514,24 m²

3.611.392,00 TL

108.341,76 TL

4.

Yeniköy Mahallesi

884/1

Arsa

42.633,46 m²

12.790.038,00 TL

383.701,14 TL

5.

Yeniköy Mahallesi

885/1

Arsa

46.983,99 m²

14.095.197,00 TL

422.855,91 TL

6.

Yeniköy Mahallesi

887/1

Arsa

1.815,49 m²

1.452.392,00 TL

43.571,76 TL

7.

Yeniköy Mahallesi

888/2

Arsa

2.646,02 m²

1.058.408,00 TL

31.752,24 TL

8.

Yeniköy Mahallesi

889/1

Arsa

34.347,74 m²

10.304.322,00 TL

309.129,66 TL

9.

Yeniköy Mahallesi

892/2

Arsa

2.345,15 m²

938.060,00 TL

28.141,80 TL

10.

Yeniköy Mahallesi

896/1

Arsa

3.904,88 m²

1.561.952,00 TL

46.858,56 TL

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır. 
  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 
  1. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir. 
  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.