ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

25 OCAK 2019

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait 32 yerin, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 2. İhalesi 06/02/2019 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
 3. – 83 ada, 68 parsel 9 nolu dükkan (Zeytinciler Çarşısı)’ın muhammen kira bedeli  aylık (605,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (217,80 TL)

– 83 ada, 68 parsel 10 nolu dükkan (Zeytinciler Çarşısı)’ın muhammen kira bedeli  aylık (605,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (217,80 TL)

– Sebze meyve hali 4 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (500,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (180,00 TL)

– Sebze meyve hali 11 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (450,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (162,00 TL)

– Sebze meyve hali 13 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (450,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (162,00 TL)

– Sebze meyve hali 14 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (475,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (171,00 TL)

– Sebze meyve hali çay ocağı muhammen kira bedeli  aylık (450,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (162,00 TL)

– Otopark yanı B blok 31 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (675,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (243,00 TL)

– Otopark yanı 4 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (560,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (201,60 TL)

– Otopark yanı 2 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (160,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (57,60 TL)

– Otopark yanı 15/A nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (550,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

– Otopark yanı 15/B nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (1.320,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (475,20 TL)

– Otopark yanı 15 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (600,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (216,00 TL)

– Anfi Kafeterya (Turkuaz)’ın muhammen kira bedeli  aylık (1.850,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (666,00 TL)

– Anfi Tiyatro Marketin muhammen kira bedeli  aylık (1.860,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (669,60 TL)

– Hürriyet Mahallesi 35 nolu bakkal dükkanının muhammen kira bedeli  aylık (150,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (54,00 TL)

– Sosyal Tesisler Hamamın muhammen kira bedeli  aylık (1.415,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (509,40 TL)

– Sosyal Tesisler 7 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (370,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (133,20 TL)

– Sosyal Tesisler Terasın muhammen kira bedeli  aylık (90,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (32,40 TL)

– Sosyal Tesisler 9 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (400,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (144,00 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 1 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (645,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (232,20 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 2 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (655,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (235,80 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 3 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (500,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (180,00 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 4 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (655,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (235,80 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 5 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (655,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (235,80 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 10 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (1.110,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (399,60 TL)

– 627 Ada, 1 parsel (Zeytinciler Çarşısı) 11 nolu dükkanın muhammen kira bedeli  aylık (550,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (198,00 TL)

– Kapalı Pazar Yeri A blok 2. Normal kat 37 nolu büronun muhammen kira bedeli  aylık (75,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (27,00 TL)

– Kapalı Pazar Yeri A blok 2. Normal kat 39 nolu büronun muhammen kira bedeli  aylık (275,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (99,00 TL)

– Kapalı Pazar Yeri A blok 2. Normal kat 49 nolu büronun muhammen kira bedeli  aylık (90,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (32,40 TL)

– Kapalı Pazar Yeri çay ocağının muhammen kira bedeli  aylık (300,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (108,00 TL)

– Kapalı Pazar Yeri araç yıkama yerinin muhammen kira bedeli  aylık (285,00 TL KDV Dahil),  %3’lük Geçici Teminatı  (102,60 TL)

 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Geçici teminatı ödemek,
 3. b) İkametgâh sureti,
 4. c) Nüfus cüzdan sureti,
 5. d) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı,
 6. e) İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.