KERAMET SULAMA BİRLİĞİ VE ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ORTAK AÇIKLAMA

25 EYLüL 2019

ORHANGAZİ YENİKÖY ALTI POMPAJ SULAM SİSTEMİ İŞLETMESİ 2020 YILI İTİBARİ İLE DURDURULACAKTIR 

-KERAMET SULAMA BİRLİĞİ VE ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ORTAK AÇIKLAMA 

Keramet Sulama Birliği ve Orhangazi Belediye Başkanlığı ortak bir açılama yaparak, Yeniköy Mahallesi altında bulunan Orhangazi Pompaj Sulama Sistemi’nin işletilmesi ve çalıştırılmasının 2020 yılı itibari ile durdurulacağını duyurdu. 

Yapılan açıklamada “ Yeniköy mahallesi altında bulunan Orhangazi Pompaj Sulama Sistemi Devlet Su İşleri tarafından 1966 yılında inşa edilerek çiftçilerimizin hizmetine açılmıştır. 2014 yılından 2018 yılına kadar sistemin işletmesi Orhangazi Belediyesi tarafından yapılmakta iken,  05.07.2018 tarih ve 54’nolu Meclis Kararı ile yetkinin İznik Gölü Keramet Sulama Birliği’ne devri yönünde karar alınmıştır. 1966 yılından bu güne kadar hizmet veren sulama sistemi ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu şekilde işletmesi de mümkün değildir. Pompajdan basılan su araziye boşa akmakta olup bazı bölgelerde su baskınlarına neden olmaktadır. Su kanallarının tamir edilmesi mümkün olmadığından 2020 yılı sulama sezonunda Yeniköy Mahallesi altında bulunan Orhangazi Pompaj Sulama Sistemi’nin işletmesi ve çalıştırılması yapılmayacaktır” denildi.

 Çiftçilerin 2020 yılı sulama sezonunda mağdur olmamaları için gerekleri önlemleri almalarının gerektiği vurgulandı.