ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

8 EKIM 2019

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmazın, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. İhalesi 16/10/2019 tarihinde, saat 15:00 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. – Camikebir Mahallesi İstiklal Caddesi no:15/D nolu dükkanın muhammen kira bedeli aylık (650,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (234,00 TL)

–Çakırlı Mahallesi çarşı meydanında bulunan 3/C nolu dükkanın muhammen  kira bedeli aylık (445,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (160,20 TL)

– Paşapınar Mahallesi 1067 parselde bulunan 139 kapı nolu dükkanın muhammen  kira bedeli aylık (220,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (79,20 TL)

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir
  1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.