ORHANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

9 EKIM 2019

ORHANGAZİ 41. ZEYTİN FESTİVALİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

Fotoğraf Yarışma Konusu:

Orhangazi’de Zeytin

 

ŞARTNAME

Konu:

Günlük yaşamın ve ekonomik hayatın vazgeçilmez besini ZEYTİN. Geçmişten bugüne önemini kaybetmeyen, her geçen gün değer kazanan ZEYTİN. Amacımız Zeytini ile meşhur ilçemizi daha cazip hale getirmek ve tüm Türkiye'de tanıtmaktır.

Amaç:

Orhangazi’nin sosyal, kültürel, tarihi, doğal değerleri, yaşam zenginliği ve farklılıklarının zeytinle sentez yapılarak estetik değerlerinin sanatsal yorumlarla ortaya konması amaçlanmaktadır.

* Böyle bir coğrafya ve doğal ortam içinde zeytinle özdeşleşen insanların yaşantısını kaydetmek;

* İlçemiz ve bölge halkının doğal ve turistik değerler konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığının artmasını sağlamak;

* Orhangazi’ye ekonomik açıdan canlanmasına değer katan zeytinin yurt içinde ve dışında tanıtılmasında öncülük yapmak, fotoğraf çekimleriyle de zeytine destek sağlamak.

Katılım Koşulları:

1- Yarışmaya; Seçici Kurul Üyeleri, Festival Komitesinde Görev Alan Kurum Çalışanları, Ulusal ve Yerel Basın Çalışanları, Vergi mükellefi olarak fotoğrafçılık (stüdyo sahipleri) yapanlar ve Yarışma Koordinatörlüğünde Görev alanlar dışında, tüm fotoğrafçılar ve halkımız katılabilir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışma tek kategorilidir: Dijital (Sayısal) Renkli.

4- Fotoğraflar son 1 yıl içinde (24.10.2018-24.10.2019) çekilmiş olmalıdır.

5- Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

6- Yarışmaya katılacak kişiler katılım formunu Orhangazi Belediyesi Ak Masalardan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edebilirler.

7- Yarışmaya katılan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından Orhangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

8- Yarışmaya katılan yarışmacıların fotoğrafların asılları kayıtlı kalmak şartıyla ortak bir dosyada rastgele sayı verilerek Seçici Kurul Üyelerine sunulacaktır.

9- Yarışmaya gönderilen eserlerde manipülasyon kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ancak fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul'un kanaati esastır.

10- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

11-Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

12- Seçici kurul, ödüle ya da ödüllere değer fotoğraf bulunamaması durumunda kararında serbesttir.

13- Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışma dışı kalacaktır.

14- Kural ihlali yapan katılımcının ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

15- Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesi ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

16- Yarışmaya katılan tüm fotoğrafların yayımlanması, basılıp sergilenip kitaplarda kullanım hakkı Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesine ait olacaktır.

17- Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

 

Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar:

1) Katılımcı, Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesine yarışmaya katıldığı fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya katıldığı eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesinin ve eser sahibinin olacaktır.

3) Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesine yarışmaya katılan eserleri web ya da sosyal medya kanallarında, yayınladığı ya da yapımını üstlendiği basılı yayınlarda, web sitelerinde, iç sayfalarında ve basın yayın organları aracılığıyla yarışma duyurularında, yarışmaya ait sergilerde, editoryal, ticari, reklam veya promosyon amacı ile düzenlenecek her türlü basılı ve sanal ortam duyurularında, her türlü kamusal ve özel alan reklam çalışmalarında, kurum araç giydirme çalışmalarında herhangi bir ödeme yapılmaksızın kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

4) Ödül, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

5) Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

6) Eserlerin gönderilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Komitesi sorumlu olmayacaktır.

 

ÖDÜLLER:

Birinciye: 500 TL

İkinciye: 250 TL

Üçüncüye: 150 TL


YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Başlama Tarihi : 27 Eylül 2019

Son Katılım Tarihi : 24 Ekim 2019

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 25 Ekim 2019

Yarışmayı kazananlara ödülleri 04 Kasım 2019 Zeytin Festivali’nde verilecektir.

Yarışma iletişim bilgileri:

Orhangazi Belediye Başkanlığı

Camiikebir Mh.Dervisbey Cd.No:1 16800 Orhangazi / Bursa / Türkiye

Tel:  0 224 573 38 00 – 160/177

 

 ORHANGAZİ 41. ZEYTİN FESTİVALİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

FOTOĞRAF YARIŞMASINA KATILIM FORMU

 

 

AD – SOYAD                      :………………………………………………………………………………….

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :………………………………………………………………………………….

RUMUZU                          :……………………………………………………………………………………

ADRES                               :…………………………………………………………………………………….

TELEFON NUMARASI     :…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Yarışma şartlarını aynen kabul ettiğimi beyan ederim.

 

                                                                                                               İmza