ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

12 ŞUBAT 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 27 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  1. Bu husustaki ihaleler 26.02.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır. 
  1. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

Mahallesi

 

ADA/PARSEL/PARÇA

YÜZ ÖLÇÜMÜ/ AĞAÇ SAYISI

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Sölöz

1 parsel 1. parça

150 Ağaç

9.000,00 TL (Yıllık)

810,00 TL

15:02

2

Sölöz

1 parsel 2. parça

430 Ağaç

25.826,00 TL (Yıllık)

2.324,34 TL

15:03

3

Sölöz

1 parsel 3. parça

300 Ağaç

18.000,00 TL (Yıllık)

1.620,00 TL

15:06

4

Sölöz

1 parsel 4. parça

320 Ağaç

19.500,00 TL (Yıllık)

1.755,00 TL

15:09

5

Sölöz

1 parsel 5. parça

340 Ağaç

20.500,00 TL (Yıllık)

1.845,00 TL

15:12

6

Sölöz

1 parsel 6. parça

352 Ağaç

21.500,00 TL (Yıllık)

1.935,00 TL

15:15

7

Sölöz

1 parsel 7. parça

324 Ağaç

19.500,00 TL (Yıllık)

1.755,00 TL

15:18

8

Sölöz

1 parsel 8. parça

350 Ağaç

21.000,00 TL (Yıllık)

1.890,00 TL

15:21

9

Sölöz

1 parsel 9. parça

650 Ağaç

39.000,00 TL (Yıllık)

3.510,00 TL

15:24

10

Sölöz

1 parsel 10. parça

450 Ağaç

27.000,00 TL (Yıllık)

2.430,00 TL

15:27

11

Sölöz

1 parsel 11. parça

280 Ağaç

17.000,00 TL (Yıllık)

1.530,00 TL

15:30

12

Sölöz

62 parsel 12. parça

170 Ağaç

10.500,00 TL (Yıllık)

945,00 TL

15:33

13

Sölöz

62 parsel 13. parça

180 Ağaç

11.000,00 TL (Yıllık)

990,00 TL

15:36

14

Sölöz

62 parsel 14. parça

200 Ağaç

12.000,00 TL (Yıllık)

1.080,00 TL

15:39

15

Sölöz

62 parsel 15. parça

360 Ağaç

22.000,00 TL (Yıllık)

1.980,00 TL

15:41

16

Sölöz

62 parsel 16. parça

250 Ağaç

15.000,00 TL (Yıllık)

1.350,00 TL

15:43

17

Sölöz

62 parsel 17. parça

470 Ağaç

28.500,00 TL (Yıllık)

2.565,00 TL

15:46

18

Sölöz

62 parsel 18. parça

600 Ağaç

36.000,00 TL (Yıllık)

3.240,00 TL

15:49

19

Sölöz

1 parsel 63 nolu tarla

19.650m2

8.500,00 TL (Yıllık)

765,00 TL

15:51

20

Sölöz

62 parsel

100 m2 Tarla

100,00 TL (Yıllık)

9,00 TL

15:54

21

Sölöz

1466 parsel

350 m2 Tarla

350,00 TL (Yıllık)

31,5 TL

15:57

22

Sölöz

1131 parsel

912 m2 Tarla

500,00 TL (Yıllık)

45,00 TL

16:00

23

Sölöz

3143 parsel

170 Ağaç

(7100 m2)

10.500,00 TL (Yıllık)

945,00 TL

16:03

24

Sölöz

1289 parsel

70 Ağaç

(2962 m2)

4.500,00 TL (Yıllık)

405,00 TL

16:06

25

Sölöz

1438 parsel

825 m2 Tarla

450,00 TL (Yıllık)

40,5 TL

16:09

26

Sölöz

3943 parsel

2475 m2 Tarla

1.300,00 TL (Yıllık)

117,00 TL

16:12

27

Sölöz

3047 parsel

5475 m2

2.950,00 TL (Yıllık)

265,5 TL

16:15

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır. 
  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.