ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN DUYURU

30 MART 2020

 

 

Bursa İli Gemlik ve Orhangazi İlçeleri ile Yalova İli Armutlu, Merkez ve Çiftlikköy İlçeleri Erguvan Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 154 kV geriliminde 1272 MCM karakteristiğinde 53 km (53.378,9 m) uzunluğunda “Göktepe RES TM-Yalova TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH)” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminden Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) sunulan ÇED Raporu; İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından, değerlendirilmiş olup, söz konusu proje hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince, Bakanlığımızca (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 14. Maddesinde; proje için verilenn ÇED Olumlu yada ÇED Olumsuz kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.” Hükmü yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur. BURSA VALİLİĞİ