Ramazan Davulu İhalesi

9 NISAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN 

  1. 24 Nisan 2020 tarihinde mübarek Ramazan ayının başlaması nedeniyle, ilçemiz halkına Ramazan sahur saatlerinde hatırlatılması amacıyla Merkez mahallelerde çalınacak olan davulun, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile verilecektir
  1. İhalesi 22.04.2019 tarihinde, saat 15:02 de Encümen toplantı odasında yapılacaktır. 
  1. Ramazan davulunun muhammen bedeli (400,00 TL KDV Dahil) %3’lük Geçici Teminatı  (12,00 TL)’dir. 
  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak Ramazan davulu ihalesinin tahmini bedeli üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır. 
  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

 

 

 

  1. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir. 
  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılacakları yere ilişkin şartnameyi satın almaları zorunludur.