ORHANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN İLAN

9 NISAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Sölöz Mahallesi 1 Parselde Dağınık Olarak Bulunan Yaklaşık 53 Ton Dikili Kavak Ağaçlarının Yüklenici Tarafından Kesimi Sonucu Ton Olarak Tartımı İle Elde Edilecek Toplam Miktar (Ton) Üzerinden Satışı İhalesi, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.
  2. İhale 22.04.2020 tarihinde, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. İhaleye ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

6. İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılacakları yere ilişkin şartnameyi satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 1 ton üzerinden alınacaktır.