ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

22 MAYıS 2020

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir
  1. Bu husustaki ihaleler 03.06.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  2. Kiraya verilecek gayr-i menkul ve ihalesine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkulün tahmini bedeli üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

 5. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  1. Taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 7. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.