ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

1 HAZIRAN 2020

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 9 taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile tabloda belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. İhale 10.06.2020 tarihinde, Encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.NO

MAHALLESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SÜRESİ

İHALE SAATİ

1.

Arapzade Mah.Alis Yürüyüş Yolu 1 Nolu Dükkan

7.500,00 TL (Yıllık)

225,00 TL

1 Yıl

15.00

2.

Arapzade Mah.Alis Yürüyüş Yolu 2 Nolu Dükkan

7.500,00 TL (Yıllık)

225,00 TL

1 Yıl

15.05

3.

Arapzade Mah.Alis Yürüyüş Yolu 6 Nolu Dükkan

7.500,00 TL (Yıllık)

225,00 TL

1 Yıl

15.10

4.

Camikebir Mah. M.K.Paşa Caddesi No:69 İç Kapı No:1

400,00 TL (Aylık)

432,00 TL

3 Yıl

15.15

5.

Camikebir Mah. M.K.Paşa Caddesi No:69 İç Kapı No:2

500,00 TL (Aylık)

540,00 TL

3 Yıl

15.20

6.

Camikebir Mah. M.K.Paşa Caddesi No:69 İç Kapı No:3 (Teras)

150,00 TL (Aylık)

162,00 TL

3 Yıl

15.25

7.

Camikebir Mah. Hükümet Caddesi No:21

1.750,00 TL (Aylık)

1.890,00 TL

3 Yıl

15.30

8.

Camikebir Mah. Hükümet Caddesi No:21/A

550,00 TL (Aylık)

594,00 TL

3 Yıl

15.35

9.

Camikebir Mah. Hükümet Cad. No:23 İç Kapı No:1 Ve Camikebir Mahallesi Hükümet Cad. No:23 İç Kapı No:2 (Teras)

270,00 TL (Aylık)

291,60 TL

3 Yıl

15.40

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur