ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN AÇIK İHALE USULÜ KİRALAMA

23 EYLüL 2020

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 29 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

  1. Bu husustaki ihaleler 07.10.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

TAŞINMAZ

MUHAMMEN

BEDEL (aylık)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parselde bulunan tüp depoları 2 nolu dükkan

570,00 TL

615,60 TL

15:00

2

Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parselde bulunan tüp depoları 5 nolu dükkan

570,00 TL

615,60 TL

15:03

3

Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parselde bulunan tüp depoları 6 nolu dükkan

570,00 TL

615,60 TL

15:06

4

Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parselde bulunan tüp depoları 10 nolu dükkan

570,00 TL

615,60 TL

15:09

5

Muradiye Mahallesi 93 ada 1 parselde bulunan tüp depoları 11 nolu dükkan

570,00 TL

615,60 TL

15:12

6

Karsak Mahallesi Kahvehane altında bulunan 1 nolu taşınmaz

200,00 TL

216,00 TL

15:15

7

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 3 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:18

8

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 4 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:21

9

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 5 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:24

10

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 10 nolu dükkan (yaklaşık 182 m²)

 

1.500,00 TL

 

1.620,00 TL

 

 

 

15:27

11

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 11 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:30

12

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 12 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:33

13

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 13 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:36

14

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 14 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:39

15

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 17 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:41

16

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 4 nolu dükkan  (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:43

17

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 5 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:46

18

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 6 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:49

19

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 7 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:51

20

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 8 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:54

21

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 9 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

15:57

22

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 10 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

16:00

23

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 11 nolu dükkan (yaklaşık 182 m²)

 

1.500,00 TL

 

1.620,00 TL

16:03

24

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 16 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

16:06

25

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 17 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

16:09

26

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 18 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

16:12

27

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 19 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

16:15

 

28

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 20 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

 

16:18

 

29

Muradiye Mahallesi 83 ada 68 parselde bulunan zeytinciler çarşısı 21 nolu dükkan (yaklaşık 44 m²)

 

750,00 TL

 

810,00 TL

 

16:20

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.