ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

14 OCAK 2021

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 20 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler 20.01.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

TAŞINMAZ

MUHAMMEN

BEDEL (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı 4 nolu işyeri

300,00 TL

324,00 TL

15:02

2

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı 11 nolu işyeri

300,00 TL

324,00 TL

15:04

3

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı 12 nolu işyeri

300,00 TL

324,00 TL

15:06

4

Yeniköy Mah. Yeni Camii Mah. Kavaklıdere Sok. 25 nolu işyeri

315,00 TL

340,20 TL

15:08

5

Yeniköy Mah. Yeni Camii Mah. Kavaklıdere Sok. Pasajaltı 26 nolu işyeri

210,00 TL

226,80 TL

15:10

6

Yeniköy Mah. Yeni Camii Mah. Kavaklıdere Sok. Pasajaltı 27 nolu işyeri

400,00 TL

432,00 TL

15:12

7

Yeniköy Mah. Yeni Camii Mah. Kavaklıdere Sok. Pasajaltı 30 nolu işyeri

400,00 TL

432,00 TL

15:14

8

Yeniköy Mah. Yeni Camii Mah. Çarşı Cad. Pasaj altı 38 nolu işyeri

360,00 TL

388,80 TL

15:16

9

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı (pasaj içi) 45 nolu işyeri

95,00 TL

102,60 TL

15:18

10

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı (pasaj içi) 46 nolu işyeri

95,00 TL

102,60 TL

15:20

11

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı (pasaj içi) 47 nolu işyeri

210,00 TL

226,80 TL

15:22

12

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı (pasaj içi) 49 nolu işyeri

300,00 TL

324,00 TL

15:24

13

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı (pasaj içi) 50 nolu işyeri

210,00 TL

226,80 TL

15:26

14

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası altı 53 nolu işyeri

240,00 TL

259,20 TL

15:28

15

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası 4/D nolu işyeri

380,00 TL

410,40 TL

15:30

16

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası 4/E nolu işyeri

240,00 TL

259,20 TL

15:32

17

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası 4/F nolu işyeri

240,00 TL

259,20 TL

15:34

18

Yeniköy Mah. Soğuksu Cad. 6/K Nolu Dükkan

365,00 TL

394,20 TL

15:36

19

Yeniköy Mahallesi Belediye Hizmet Binası altında bulunan 9 nolu dükkan

300,00 TL

324,00 TL

15:38

20

Yeniköy Belediye Hizmet Binası altı pasaj içinde bulunan (daha önce internet kafe olarak kullanılan) dükkan

305,00 TL

329,40 TL

15:40

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.