ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

14 OCAK 2021

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 23 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler 27.01.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

TAŞINMAZ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SÜRESİ

İHALE SAATİ

1

Örnekköy Mah. 115 Ada 39 Parselde Bulunan Taşınmaz

750,00 TL (Yıllık)

67,50 TL

3 YIL

15:00

2

Sölöz Mahallesi 1 parselde Bulunan 63 nolu Taşınmaz (Tarla)

6.800,00 TL (Yıllık)

612,00 TL

3 YIL

15:02

3

Sölöz Mahallesi 1 parselde Bulunan 7. Parçada bulunan 324 Ağaç Zeytinlik

16.200,00 TL (Yıllık)

1.458,00 TL

3 YIL

15:04

4

Sölöz Mahallesi 1 parselde Bulunan 8. Parçada bulunan 350 Ağaç Zeytinlik

17.500,00 TL (Yıllık)

1.575,00 TL

3 YIL

15:06

5

Sölöz Mahallesi 1 parselde Bulunan 9. Parçada bulunan 650Ağaç Zeytinlik

33.550,00 TL (Yıllık)

3.019,50 TL

3 YIL

15:08

6

Balgöç Binası Altında Bulunan (Market Olarak Kullanılan) Taşınmaz

4.740,00 TL (Aylık)

5.119,20 TL

3 YIL

15:10

7

Arapzade Mahallesi Alis Yürüyüş Yolunda Bulunan 6 Nolu Dükkan

7.500,00 TL (Yıllık)

225,00 TL

1 YIL

15:12

8

Çakırlı Mahallesi 4/A Nolu Dükkan

896,00 TL (Aylık)

967,68 TL

3 YIL

15:14

9

Çakırlı Mahallesi 4/B Nolu Dükkan

900,00 TL (Aylık)

972,00 TL

3 YIL

15:16

10

Örnekköy Mahallesi 119 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaz

5.660,00 TL (Yıllık)

509,40 TL

3 YIL

15:18

11

İznik Yolu üzeri Eski Mezbaha Yanı Meyve Sebze Hali (Yaklaşık 35 m² Taşınmaz) 14 Nolu Depo

550,00 TL (Aylık)

594,00 TL

3 YIL

15:20

12

Yenisölöz Mahallesi 995 Parsel 1.450 m² (Üzerinde 46 Adet Zeytin Ağacı Bulunan) Taşınmaz

460,00 TL (Yıllık)

41,40 TL

3 YIL

15:22

13

Karsak Mahallesi Muhtarlık Karşısı Kahvehane Altı 1 Nolu Taşınmaz

254,00 TL (Aylık)

274,32 TL

3 YIL

15:24

14

Muradiye Mah. 93 Ada 1 Parselde Bulunan 2 Nolu Tüp Deposu

570,00 TL (Aylık)

615,60 TL

3 YIL

15:26

15

Muradiye Mah. 93 Ada 1 Parselde Bulunan 10 Nolu Tüp Deposu

570,00 TL (Aylık)

615,60 TL

3 YIL

15:28

16

Muradiye Mah. 93 Ada 1 Parselde Bulunan 11 Nolu Tüp Deposu

570,00 TL (Aylık)

615,60 TL

3 YIL

15:30

17

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 5 nolu işyeri

300,00 TL (Aylık)

324,00 TL

3 YIL

15:32

18

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 6 nolu işyeri

300,00 TL (Aylık)

324,00 TL

3 YIL

15:34

19

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 7 nolu işyeri

300,00 TL (Aylık)

324,00 TL

3 YIL

15:36

20

Yeniköy Mah. Belediye Hizmet Binası Altı 8 nolu işyeri

300,00 TL (Aylık)

324,00 TL

3 YIL

15:38

21

Keramet Mah.Muhtarlık Binası Altı 1 Nolu Dükkan (18 m²)

360,00 TL (Aylık)

388,80 TL

3 YIL

15:40

22

Keramet Mah.Muhtarlık Binası Altı 2 Nolu Dükkan (14 m²)

280,00 TL (Aylık)

302,40 TL

3 YIL

15:42

23

Akharem Mahallesi Kahvehane Altında Bulunan Dükkan

275,00 TL (Aylık)

297,00 TL

3 YIL

15:44

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.