EKİM AYI MECLİSİ YAPILDI | 3 EKIM 2019

Orhangazi Belediyesi’nin Ekim Ayı Belediye Meclis toplantısı Bekir Aydın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 5 gündem ve 2 ek gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

  Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın başkanlık ettiği Ekim Ayı Meclis toplantısında 2020 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ayrıca 2020 yılı Mali Yılı Gelir Bütçesi tarifelerinin belirlenmesi maddesi görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplu Konut İdaresinin yatırımın devamı için idare tarafından Arapzade Mahallesinde bulunan 37 pafta 158 ada 5,6,19,20 ve 342 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda yapılacak imar değişikliği oy çokluğu ile kabul edilerek imar komisyonuna havale edildi. Camikebir Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi’nde yapılacak olan plan değişiklikleri de imar komisyonuna havale edilmesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Ek gündem maddelerinde Tekke Mahallesi 1.  Yeni Sokak isminin Mardin ilimizde Şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olarak değiştirilmesi teklifi de  görüşülmek üzere  oy birliği ile kabul edilerek imar komisyonuna havale edildi. Ekim Ayı Meclis toplantısında ayrıca kadastro yapılacak Dutluca ve Yenisölöz Mahalleri için istenen bilirkişi heyeti için belirlenen isimler oy birliği ile kabul edildi.