MART AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİ YAPILDI | 10 MART 2020

Orhangazi Belediyesinin Mart ayı meclis toplantısının 2.birleşimi Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Başkanlığında meclis salonunda gerçekleşti.

 Orhangazi Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında Zabıta Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi komisyon karar ile kabul edilirken Mülkiyeti Orhangazi Belediyesine ait Dutluca mahallesinde bulunan 658 parseldeki taşınmazın turizm amaçlı Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasına 10 yıl süre ile ücretsiz verilmesi komisyon kararına göre bahsedilen parselin imar sahası dışında olduğu ve göl koruma alanı içerisinde kaldığından turizm projesi uygulanamaz raporu kabul edildi.

 Arapzade mahallesinde bulunan 27 ada 3 parsel ve Çeltikçi mahallesinde bulunan 2954 ve 2955 parsel sayılı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması oy birliği ile kabul edildi.