EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI İKİNCİ BİRLEŞİMİ YAPILDI | 8 EYLüL 2020

Orhangazi Belediyesinin Eylül ayı belediye meclis toplantısı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Bekir Aydın Başkanlığında yapıldı. Eylül ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde komisyonlara havale edilen beş gündem maddesi onaylanarak meclisten geçti.

Eylül ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde komisyonlara havale edilen beş gündem maddesinin görüşüldüğü meclis ikinci birleşimde, komisyondan gelen,   memur dolu kadro derece değişikliği,

Camikebir Mahallesin 280 ada, 11 parsel için hazırlanan trafo alanının düzenlemesine ve  Arapzade Mahallesin 621 ada, 1,2 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde cami alanı düzenlemesine yönelik   1/1000 ölçekli uygumalar imar planı değişikliği oy birliği ile onaylanırken Arapzade mahallesi 368 ada 9 parsel için hazırlanan ifraz hattının düzenlenmesine  yönelik 1/1000 ölçekli uygulama palı değişikliği oy çokluğu ile onaylanarak mecliste karara bağlandı.

Gündem maddelerinden Belediye yatırım ve finansmanı ve cari borçların ödenmesi amacıyla Eylül ayı birinci birleşiminde Plan Bütçe komisyonuna havale edilen kredi finansman talebi de oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Eylül ayı Meclis toplantısı birinci birleşiminde Demokrat Parti Meclis Üyesi Hasan Dursun tarafından Meclis Başkanlık Divanına ulaştırılan önergelerden, İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen  İznik gölü su seviyelerinin azalmasına neden olan sebepleri araştırılması maddesi  CHP Meclis Üyesi  Hüdayi Demir’in teklifi üzerine İmar, Hukuk ve Çevre Sağlık Komisyonunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.