Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

  X KAPAT
  X KAPAT
 
   
Müdürlükler
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlukları

 Müdürlüğümüz; Veteriner Hekim hizmeti olarak belediyelere yüklenen 1580 Sayılı Yasa’nın 15. Maddesi 4,6,14.40 ve 53/B bentlerinde, 3030 Sayılı Kanun Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi B/b bendinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için kurulmuştur.

 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
 
-                     1580 Sayılı Yasanın 15. Maddesi’nin 4,6,14.40 ve 53/B bentlerinde,
-                     3030 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ilgili bentlerinde
-                     3030 Sayılı Kanun Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi B/B bendinde
-                     3286 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 22.27.30.33 ve 36.Maddelerine
-                     Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 21.66.67.68.76.86.89.92.103.119. Maddeleri
-                     1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerine
-                     6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununun ilgili maddelerine
-                     560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine ve bu KHK’ye istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine
-                     Gıda Maddeleri Tüzüğünün ilgili maddelerine
-                     Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine
-                     İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının ilgili maddelerine
-                     Hayvan Sağlığı Komisyonlarının ilgili maddelerine
-                     Bakanlık, Valilik ve Belediye Başkanlığının görevlerimizle ilgili verdiği yazılı emirlere;
 
Uygun olarak aşağıdaki görevleri yürütür:  
 
1-      Tüm hayvansa gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için üretimden tüketime sunuluncaya kadar ki bütün safhalarda denetimin yapılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
2-      Kaçak et kesimlerine engel olmak
3-      Yasal kesim yerleri sağlayıcı tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
4-      Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak
5-      Zoonozlarla mücadele etmek, gerekli ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırtmak.
6-      Salgınların söndürülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
7-      Sahipsiz hayvanların zararlarının önleyici tedbirler almak, başta kuduz olmak üzere koruyucu aşılamalar yapmak.
8-       Başıboş hayvan barındırma ve tedavi merkezi açmak.
9-      Isırık vakasına karışmış hayvanların muayenelerini yapmak, gerekli raporları vermek.
10- Hayvan nakillerinde gerekli belgeleri düzenlemek.
11- Müdürlüğümüz çalışma alanlarına giren ve halkımızı yakından ilgilendiren konularda;
Afiş, broşür, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yoluyla eğitim çalışması yapmak.
  İSTATİSTİKLER
 
  Aktif Kullanıcı:  69 Kişi
  Bugün:  7391 Kişi
  Genel Toplam:  3014763 Kişi
 
SOSYAL MEDYA
2010 - 2015 © Orhangazi Belediyesi - Tüm Hakları Saklıdır              0 224 573 38 00             0 224 573 17 17            orhangazi@orhangazi.bel.tr