MİSYONUMUZ

 

Orhangazi’nin kentsel gelişim seviyesini ve Orhangazi halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak.
 
Kamu Yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyeler de kamu yönetiminin yerel alandaki örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde halkına hizmet sunmaktır.
 
Belediye Kanunu’nda da bu şekilde tarif edilmiştir. Fakat belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de kapsamaktadır. Çünkü gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde, kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması da mümkün değildir. Dolayısıyla; belediyeler kentin gelişimini ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
 
Orhangazi Belediyesi kendi misyonunu “Orhangazi’nin kentsel gelişim seviyesini ve Orhangazi halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak” biçiminde belirleyerek varlık sebebini açıklamıştır.