Başkan'a Bağlı Müdürlükler

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ