Başkan'a Bağlı Müdürlükler

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ