ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

29 MAYıS 2019

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Mahallesi 4-D nolu işyeri, Yeniköy Mahallesi 4-F nolu işyeri, Yeniköy Mahallesi 25 nolu işyeri ve Muradiye Mahallesi 105 Ada 3 Parsel Nolu Taşınmaz üzerinde bulunan 2m2 dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhale suretiyle 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.     
  1. Bu husustaki ihale 12/06/2019 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantı odasında yapılacaktır. 
  1. Yeniköy Mahallesi 4-D Nolu İşyerinin tahmini kira bedeli 450,00 TL,

%3 ‘ lük geçici teminat bedeli 162,00 TL’ dir. 

      Yeniköy Mahallesi 4-F Nolu İşyerinin tahmini kira bedeli 200,00 TL,

%3 ‘ lük geçici teminat bedeli 72,00 TL’ dir. 

      Yeniköy Mahallesi 25 Nolu İşyerinin tahmini kira bedeli 250,00 TL,

%3 ‘ lük geçici teminat bedeli 90,00 TL’ dir. 

Muradiye Mahallesi 105 Ada 3 Parsel Nolu Taşınmaz üzerinde bulunan 2m2 dükkanın

tahmini kira bedeli 350,00 TL,

%3 ‘ lük geçici teminat bedeli 126,00 TL’ dir.

  1. İşyerinin tahmini kira bedeli üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödenecektir. 
  1. İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 100,00 TL bedelin mukabilinde temin edilir.