ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

19 HAZIRAN 2019

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Şehir Merkezi ve Dış Mahallelerdeki Bilboardların kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü suretiyle 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.     
  1. Bu husustaki ihale 26/06/2019 tarihinde saat 15.00’ de encümen toplantı odasında yapılacaktır. 
  1. Şehir Merkezi ve Dış Mahallelerdeki Bilboardların kiralanması işinin;

       Muhammen kira bedeli yıllık KDV Dahil 57.000,00 TL,

%3 ‘ lük geçici teminat bedeli 1.710,00 TL’ dir. 

  1. İşyerinin tahmini kira bedeli üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödenecektir. 
  1. İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 200,00 TL bedelin mukabilinde temin edilir.