ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 TEMMUZ 2019

Orhangazi Belediyesinden İlan                                            

  • Belediyemiz bünyesinde bulunan tahmini 1 ton hurda plastik ve tahmini 10 ton hurda demir, 2886 sayılı kanunun 51/a maddesine istinaden Pazarlık Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 
  • İhalesi 17.07.2019 tarihinde saat 15.00 de Encümen Odasında yapılacaktır. 
  • HURDA CİNSİ MİKTARI        BİRİM FİYATI    MUHAMMEN BEDEL 

 Plastik                         1000kg                     1,00TL                    1.000,00 TL              

 Demir                        10000kg                     1,30TL                  13.000,00 TL 

          Hurdaların tahmini satış bedeli 14.000,00 TL olup,

           % 3’lük geçici teminatı 420,00 TL’dir.         

  • İhaleye iştirak edeceklerden aranacak şartlar;

a ) İkametgah senedi,

           b ) Nüfus cüzdanı sureti,

           c )  İmza sirküsü,

           d ) Geçici Teminat belgesi verilmesi,

           e ) Borcu olmadığına dair yazı

  • İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.