ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 TEMMUZ 2019

                                                                                                                                                                                                                                                 

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. İlçemiz Örnekköy Mahallesi 118 Ada 1 Parsel nolu 166.271,00m2 taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilecektir.
 1. 118 ada 1 parsel nolu taşınmazın yıllık dönüm tahmini kira bedeli 150,00 TL olup,

      % 3’lük geçici teminatı 748,22 TL’dir..

      İhale sonunda İhale bedeli üzerinden teminat % 6 ya çıkarılacaktır.

 1. İhale 17.07.2019 tarihinde, saat 15:00 de Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.       
 1. İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;
 2. a) Geçici Teminatı ödemek,
 3. b) İkametgah sureti,
 4. c) Nüfus cüzdan sureti,
 5. d) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 6. e) Belediyeye borcu olmadığına dair yazı
 7. f) İsteklilerin adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

            vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler.  İhaleye katılacak isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.