ESKİ BAŞKANLAR

Kurtuluş Savaşı sırasında tümüyle yanan Orhangazi'nin, tüm resmi ve Belediye ile ilgili belgeleri de yanıp yok olmuştur. Bu nedenle İlçemizde Belediye örgütünün ne zaman kurulduğuna dair belgeler bulunamamıştır 1927 tarihli Bursa Vilayeti Salnamesi’nde , Pazarköy (Orhangazi) Belediyesi’nin Mart 1309 (1893) tarihinde kurulduğu belirtilmektedir. Bursa yıllıklarından yapılan araştırmada 1884-1885 yıllarında Mehmet Efendi'nin Belediye başkanı olduğu belirtilmektedir.Resmi bir yayın olan bu yıllıkta ki bilgiye göre ; Orhangazi Belediye örgütünün kuruluşu kesinlikle 1893 yılından önceye dayandığı anlaşılmaktadır. Yıllıklarda 1884 yılı öncesi ile 1885 -1893 yılları arasında görev yapan belediye başkanlarının adları da bilinmemektedir. Ayrıca 1927 tarihli Bursa Vilayeti Salnamesi’nde , 8 Temmuz 1923 tarihinde Belediye Başkanının Ahmet Derviş Bey olduğu kayıtlıdır.   Cumhuriyet öncesinde Orhangazi Belediye Başkanları şunlardır;   Mehmet Efendi - 1884-1885 Rasim Bey - 1893-1894 Alaaddin Bey - 1895-1897 Recepzade Recep Efendi - 1898 Giritlizade Halit Efendi - 1899-1900 Mustafa Ağa - 1901-1902 Hüseyin Efendi - 1903 Hacı Mustafa Efendi - 1904-1906 Halil Efendi - 1907-1909 Hasan Tahsin - 1920 Mehmet Bey - 1921    Cumhuriyet sonrası Belediye Başkanları