TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ | 4 TEMMUZ 2019

Orhangazi Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı beş gündem maddesi ve ek tekliflerin görüşülmesi amacıyla belediye meclis salonunda toplandı. Orhangazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in güncellemesi için hukuk komisyonuna havalesi yapılırken, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 90. Maddesine göre “Gayrimenkul Satış Komisyonu üye seçimi yapıldı asil üyeliğine Ergül Aydın yedek üyeliğine ise Fevzi Yılmaz seçildi.  Gedelek Mahallesi 765 ada 384 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ait Mahkeme Kararının imar komisyonuna havalesi, taşeron kadrolarında bulunan ve 696 sayılı KHK kanunu gereği OBEFAŞ ’da kadroya geçen işçilerin maaşlarının ödenmesi amacıyla Belediye Başkanı’na kredi borçlanması yetkisinin verilmesi ve mülkiyeti Orhangazi Belediyesi’ne ait olan muhtelif yerlerdeki taşınmazların satışı konusunda yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı.

Kredi borçlanması ve taşınmaz satışları ile ilgili sorulan sorular üzerine konuşan Başkan Bekir Aydın “Borçlanma yâda gayrimenkul satış kararlarını verirken bizlerde zorlanıyoruz ama hepimizin bildiği gibi bu durumu aşmanın ve personelin maaşlarının ödenmesi için bu kararları almak zorundayız” dedi.

Ek gündem maddesinde Orhangazi Halk Oyunları Topluluğu Gençlik ve Kültür Dayanışma Derneği ekibine yurt dışı davetine katılmak üzere hizmet pasaportu talebi oy birliği ile kabul edildi.

İyi Parti grubunun vermiş olduğu önerge üzerine Hürriyet Mahallesi’nde taş ocaklarından gelen ağır vasıtaların ayrıca şehir içi yollarını kullanan ağır vasıtalarla ile ilgili vatandaşların sıkıntıları ve endişeleri dile getirildi. Bu konuda ortak karar alınarak konunun tüm Orhangazi için değerlendirilmesi ve incelenmesi üzerine ulaştırma komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 Başkan Aydın Meclis toplantı sonrası meclis salonunda bulunan tüm meclis üyeleri ve vatandaşlarımızı cumhuriyet meydanında 15 gün sürecek olan Kızılay tırına Eren için ilik nakli ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.