KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlukları

Belediye sınırları içerisinde her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak,

Halka yönelik öğretici, eğitici ve kültürel alanlarda konferans, seminer, anma günü, sempozyum, açık oturum, panel, sinema, tiyatro, geziler, şenlikler, şölenler, spor etkinlikleri; çocuklar, özürlüler, yaşlılar, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişiler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik organizasyonlar yapmak,

Yazışmalar, tanıtıcı filmler, kurslar ve seminerler hazırlamak,

Bayramlarda önemli gün ve haftalarda anma törenleri yapmak

Sanat sergileri açmak ve kermesler düzenlemek,

İlçenin gündemde kalmasını sağlayacak kültürel alanlarda çalışmalarda bulunmak, bu konular ile ilgili basın-yayın organlarındaki gelişmeleri takip etmek,   

Belediyenin yapmış olduğu kültürel çalışmaları halka ve basın-yayın organlarına duyurmak, bu çalışmalara ilişkin dokümanları dosyalamak ve arşivlemek,

Hizmet Masalarına vatandaşlarımız tarafından iletilen talepleri cevaplandırmak,

Belediye- Halk kaynaşmasının tesisine yardımcı olmaktır. 

 


  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bağlı Olan Birimler

 

 

ÖZÜRLÜLER KOORDİNASYON MERKEZİ  

 

Görev, Yetki ve Sorumlukları :

 

Engelli ve Ailelerine Danışmanlık Hizmeti.
Yatalak Engellilere Pansuman ve Enjeksiyon Hizmeti
Engellilerin Hastanelere Gidiş Gelişlerinin Sağlanması
Sosyal Yardımlaşma Fonu Yardımlardan Faydalanma

 İŞKUR HİZMETLERİ 

Görev, Yetki ve Sorumlukları:

 AMAÇ :İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara bu protokolün 5/B maddesinde belirtilen hizmetlerin Belediye nezdinde sunulmasıdır.

KAPSAM: Bu protokol yukarıdakı amaca ulaşmak için Orhangazi Belediyesi ile Bursa İl Müdürlüğü arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

SORUMLULUKLAR:
 
 e-İŞKUR portalı üzerinden;
 İş arayanların kaydını almak ve güncellemek,
 İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak,
 İş başvuruşunu almak ve başvurularını takip etmek,
 İşsizlik sigortası başvuruşu talep dilekçesinin sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi   İle ödeme planını sorgulamak,
 İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek,
 Özel sektör isvereninin isgücü talebini almak ve sonuçlandırmak,
 İşlemleri yapacak uygun çalışma ortamı, en az orta öğretim mezunu yeterli sayıda kadrolu personel ve sunulacak hizmete münhaşır olmak üzere internet bağlantısı olan bilgisayar temin etmek,
 Görevlendirilen personelden, altıncı maddede belirtilen kurallara uyacağına dair taahhütname alarak Kuruma vermek,
Bu hizmetlerin yürütülmesinde Belediye ve görevlendirdiği personel hizmet sunulan taraflardan her ne ad altında olursa olsun ücret ve menfaat talep edemez.
 
SAĞLIK HİZMETLERİ

 Görev, Yetki ve Sorumlukları :

           Yaşlılara kaliteli hizmet ve bakım açısından kendilerini evlerinde hissettirmek,

          Profesyonel bir yaklaşımla 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmak,
 
          Sosyal yönden gereksinim duyacağı her türlü aktivite programının uygulanmasını sağlamak,
 
          Sevgi, saygı, güven ve huzur ortamında sakinin tüm hayatı süresince hak ettiği yaşam standardını beklenen en üst düzeye çıkarmaktır.
            Huzurevi Müdürlüğü tarafından başlatılan “Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri” kapsamında 1 yıllık süreçte 3000 kişiye sağlık ve bakım hizmeti uygulanmıştır.
 
EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?
            Hasta, yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda takip ve bakım hizmetleri sunulmasıdır. Evde Sağlık Hizmeti ile;
Kişinin hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi,
Sağlığının daha iyi hale getirilmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması,
Ev ortamında sağlık ve sosyal yönden destek olunması,
Hasta ve yakınlarının hastalıkları hakkında eğitimli hale getirilmesi,
 
HANGİ HASTALARA HİZMET VERİR?
Evde Sağlık Hizmetleri, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, özürlü, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavisinin devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlarımıza, ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerinin ev ortamlarında sunulması amacını taşır.
 
HASTA ZİYARETLERİ HANGİ SIKLIKLA YAPILIR? VE NE KADAR SÜRER?
Hastalar belli periyotlarla ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılır. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda belirlenir. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde sağlanır. Orhangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İsler Müdürlüğü Sağlık Birimi evrensel boyutta yaşlılara hizmet sunmak, yaşlılara kaliteli bakım açısından kendilerini evlerinde hissettirmek, profesyonel bir yaklaşımla sağlık hizmeti sunmak, sosyal yönden gereksinim duyacağı her türlü aktivite programının uygulanmasını sağlamak, sevgi, saygı, güven ve huzur ortamında sakinin tüm hayati süresince hak ettiği yaşam standardını beklenen en üst düzeye çıkarmaktır.

 BASIN BÜROSU

 Görev, Yetki ve Sorumlukları :

Belediyemizce gerçekleştirilen tüm çalışma , faaliyet ve etkinlikler Orhangazi’de faaliyet göstermekte olan günlük ve haftalık gazetelere haber olarak gönderilmekte ayrıca bölge gazeteleri ve yaygın medya ile de iletişim kurulup ilçe ve belediye haberlerinin yayınlanması sağlanmaktadır.
Basın Bürosu olarak belediyemizin yapmış olduğu tüm projeler , çalışmalar ,etkinlik ve organizasyonlar fotoğraflanarak konularına göre arşivlenmektedir.