ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü

 

Özel Kalem Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 22/02/2007 tarihli, 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Orhangazi Belediye Meclisinin, 02/05/2014 tarihli ve 30 no’lu meclis kararı ile kurulmuştur.