PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI

Tarih: 2014-06-05 00:00:00

 

T.C.
ORHANGAZI BELEDIYE BASKANLIGI 
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ
 
KURULUS, GÖREV VE ÇALISMA ESASLARI UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELIK
 
BIRINCI BÖLÜM   : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR
 
AMAÇ:
Madde 1         : Bu Yönetmeligin amaci, Orhangazi Belediyesi bünyesinde görev yapan Park Bahçeler Müdürlügü’nün çalisma konularina iliskin usul ve esaslar ile çalisma alanlarini düzenlemektir.
 
KAPSAM:
Madde 2         : Bu Yönetmelik Park Bahçeler Müdürlügü bünyesindeki hizmet alaninin görev, çalisma alani ve sorumluluklarini kapsar.
 
DAYANAK:
Madde 3         : Bu Yönetmelik;
a)      03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayili Belediye Kanunun 14/a bendi.
b)      2872 sayili Çevre Kanunu
c)      Park Bahçeler Bakim, Temizlik ve Sulama Hizmetleri Satin Alma Sözlesmesi usul ve esaslarina dayanmaktadir.
 
TANIMLAR:
Madde 4         : Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye                     : Orhangazi Belediyesini
Belediye Baskani       : Orhangazi Belediye Baskanini
Belediye Meclisi         : Orhangazi Belediye Meclisini
Müdürlük                   : Park Bahçeler Müdürlügünü
Müdür                        : Park Bahçeler Müdürünü
Harcama Yetkilisi       : Park Bahçeler Müdürünü
Personel                      : Park Bahçeler Müdürlügünde çalisan memur, isçi, sözlesmeli elemanlar ile ihaleler kapsaminda çalistirilan kisileri; kapsar.
 
IKINCI BÖLÜM     : IDARI YAPI VE KURULUS
 
IDARI YAPI:
Madde 5         : Park Bahçeler Müdürlügü Baskan tarafindan atanan Müdür ve personelden olusmaktadir.
 
KURULUS:
Madde 6         : (1) Park Bahçeler Müdürlügü mevcut idari yapisiyla çalisir.
                         (2) Ancak, ihtiyaç dogrultusunda Belediye ve Bagli Kuruluslari ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro Ilke ve Standartlarina Dair Yönetmeligin ilgili hükümleri çerçevesinde Baskan tarafindan atanan personel ile Park Bahçeler Müdürlügü kurulusunda degisiklik yapilabilecektir.
                          (3) Park ve Bahçeler Müdürlügü 02.05.2014 tarihli ve 31 no’lu meclis karari ile kurulmustur.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ ÇALISMA SEKLI VE GÖREVLERI
 
ÇALISMA SEKLI:
Madde 7         : Park Bahçeler Müdürlügü, Teknik Baskan Yardimcisina bagli olarak Birim Müdürü ve görevlendirecegi Park Bahçeler sorumlusunun gözetiminde yapilacak çalisma planlari çerçevesinde çalisir.
 
MÜDÜRLÜK GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Madde 8         : Park Bahçeler Müdürlügü’nün görev, yetki ve sorumluluklari yürürlükte olan, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak;
 
a)      Belediyenin diger birimleri ile koordineli bir sekilde çalisarak ilçemiz sinirlari içerisinde yeni parklar, yesil alanlar, çocuk bahçeleri, oyun alanlari, spor alanlari yapilmasini saglamak.
b)     Ilçemiz sinirlari içerisindeki park, yesil alan, yol, refüj ve tretuvarlarda agaçlandirma çalismalari yapmak ve yapilmasini saglamak.
c)      Mevcut parklar, yesil alanlar ve çocuk oyun alanlarinin bakimi ( temizlik, sulama, çim biçme, bitki budama, ilaçlama, gübreleme vb.) ve tamirinin yapilmasini saglamak.
d)     Dogal afet ve yagmur sonrasi olusan atiklarin temizlenmesini saglamak.
e)      Vatandaslardan ve kamu kurum ve kuruluslarindan gelen taleplerin, Müdürlügün görev ve yetki alanina giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulastirilmasini saglamak.
f)       Görev alani içindeki mal ve hizmet alimlarinin ihale yolu ile teminini saglamak.
g)      Halkin agaç sevgisini gelistirmeye yönelik etkinlikler tertip edilmesini saglamak.
h)     Tretuvarlar, yollar ve park alanlarinda bulunan ve budanmasi gerekli olan agaçlarin budamasini yaptirmak ve çürük, devrilmek üzere olan agaçlarin kesilmesini saglamak.
i)        Ilçe genelinde bulunan park, bahçe, yesil alan, mezarliklar, ibadethane bahçeleri, okul bahçeleri, hastane bahçeleri, v.b. yerleri ihtiyaç duyulmasi halinde kent mobilyalari ile donatmak.
j)       Yesil alan ve parklarda çocuk oyun gruplari ve spor aletleri kurmak, bakim ve tamiratlarini yaptirmak.
k)     Ilçemizde, Müdürlügümüz çalismalari ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalismalarini denetlemek.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM       : PERSONEL YETKI VE SORUMLULUKLARI
 
 
MÜDÜR GÖREV, YETKILERI VE SORUMLULUKLARI:
Madde 9         :
 
(1)   PARK BAHÇELER MÜDÜRÜNÜN YETKILERI
a)      Müdürlügün görevlerinin yerine getirilmesinde ve temsilinde birinci derecede yetkilidir.
b)     Müdürlükle ilgili çalismalarda 1. derecede imza yetkisine sahiptir.
c)      Müdürlügün faaliyet alanina giren konularda ilgili kisi, kurum ve kuruluslarla haberlesme ve koordinasyon saglama yetkisine sahiptir.
d)     Üst makamlarca verilecek diger yetkileri kullanma yetkisi Müdüre aittir.
e)      Personelin 1. derece disiplin amiridir.
f)       Harcama yetkilisidir.
 
 
 
(2)   PARK BAHÇELER MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
a)      Park Bahçeler Müdürlügünü, Baskanlik Makamina karsi temsil eder. Belediye mevzuati, göreviyle ilgili mevzuat ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin geregini yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamaninda ve geregince kullanilmasindan, bagli bulundugu Belediye Baskan Yardimcisina ve Belediye Baskanina karsi sorumludur.
b)     Müdürlügün yönetiminde tam yetkili kisidir. Müdürlügün her türlü çalismalarini düzenler.
c)      Park Bahçeler Müdürlügünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin Disiplin amiridir.
d)     Park Bahçeler Müdürlügü ile diger müdürlükler arasinda koordinasyonu saglar.
e)      Müdürlügün her türlü teknik ve idari islerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi sekilde sevk ve idare edilmesini saglar.
f)       Personel arasinda görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle, islerin daha randimanli yürütülmesini gerçeklestirir.
g)      Uygulama çalismalarina yönelik yenilikleri gerekli arastirmalar, ön incelemeler yaptirarak idareye sunar. Maliyet hesaplari yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini saglar.
h)     Vatandasa, çevre bilincini vermek amaciyla yapilacak olan her türlü bilgilendirme ve tanitim çalismalarini, ilgili müdürlüklerle birlikte organizasyonunu saglar.
i)        Ilçedeki tüm yesil alan ve parklarin bakimini ve temizligini gerçeklestirir.
j)       Yeni yapilacak park, yesil alan ve çocuk oyun alanlari belirlenerek, plan ve projeleri hazirlanip, ihale edilen islerin gerekli kontrollerden geçirilerek neticelendirilmesini saglar.
k)     Sezonuna göre is programi yapilarak, çalisanlarin organizasyonu ve denetimini saglar.
l)        Harcama Yetkilisi olarak müdürlügün ihtiyaçlarinin temini, harcamalarin gerçeklestirilmesini ve kontrolünü saglar.
m)   Vatandas sikâyet ve taleplerini degerlendirir.
n)     Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazirlar.
o)      Üstlerden aldigi kanun ve yönetmelige uygun, emir ve görevleri yerine getirir.
 
PERSONEL GÖREV, YETKI VE SORUMLULUKLARI     :
Madde 10       : PARK BAHÇELER SORUMLUSUNUN GÖREVLERI
a)      Görev alani içerisindeki her türlü teknik ve idari islemleri mevzuat dahilinde ve müdüriyetten aldigi emirler çerçevesinde gerçeklestirir.
b)     Yüklenici firmalarin çalisma yaptiklari bölgelerin kontrolünü yapar ve sonuçlarini Park Bahçeler Müdürü’ne bildirir.
c)      Müdürlük bünyesinde yapilacak parklarin ve yesil alanlarin yapim, bakim ve onarim islerinin kontrol teskilatinda görev alir.
d)     Müdüriyete ait yazisma ve bunlara ait dosyalama islerini tanzim eder.
e)      Görev alani içine giren konularda ilgili kurum ve kuruluslarla baglanti kurar ve sonuçlarini Park Bahçeler Müdürüne verir.
f)       Görev ve çalismalari yönünden müdüre karsi sorumludur. Mevzuat hükümlerine uygun verilen diger görevleri de yapar.
g)      Park Bahçeler Müdürlügü ihale hazirliklarini yapar, yürütür ve sonuçlandirir.
 
 
 
 
 
BESINCI BÖLÜM : ÇESITLI HÜKÜMLER
 
Madde 11       : Park Bahçeler Müdürlügünün gelir ve giderleri Belediye Kanununda belirtilen bentlerdir. Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda konu ile ilgili diger kanun ve yönetmeliklerden yararlanilir.
 
Madde 12       : Park Bahçeler Müdürlügü Kurulus, Görev ve Çalisma Esaslari Uygulamalari Hakkinda Yönetmeliginde yer almayan ve uygulamasinda tereddüte düsülen hususlarda gerekli kurumlardan görüs alinir.
 
Madde 13      : Müdürlügün ilgi alaninda kalan konular ve isler hakkinda Büyüksehir Belediyesinin ilgili birimleri ile koordineli bir sekilde çalisilir.
 
YÜRÜRLÜK:
Madde 14       : Is Bu Yönetmelik 14 maddeden ibaret olup, Orhangazi Belediye Meclisinin kabul ettigi tarihte yürürlüge girer. Bu Yönetmelik Belediye Baskani Tarafindan yürütülür.
 
 
Is bu yönetmelik 05/06/2014 tarih ve 38 nolu Meclis Karari ile yürürlüge girmistir.